Brand / brandgasspjäll

Spjäll som skydd mot brand/brandgas

 

Spjäll i ventilationsinstallationer ger ett effektivt skydd mot brand-/brandgasspridning och kan delas in efter funktion i följande olika typer:

 

Brandspjäll avsett att förhindra brandspridning i ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt öppet och stänger när temperaturen överstiger +70°C. Spjället används ej mot brandgasspridning.

Brandgasspjäll avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift öppet och stänger vid indikering av brandgas.

Brand-/brandgasspjäll avsett att förhindra både brand- och brandgasspridning i ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt öppet och stänger via värme- och/eller rökdetektor.

Tryckavlastningsspjäll avsett att tryckavlasta ventilationskanal eller brandcell genom att öppna mot det fria vid brand, och därigenom avsevärt försvåra brandgasspridning. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt stängt och öppnar vid indikering av brandgas.