Brandgasfläktar

Vi har ett brinnande intresse i, att skydda er.

Brandskydd är i stort fokus i dagens byggteknik, både när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter. Våra brandgasfläktar är där den viktigaste faktorn för att rädda liv.

I händelse av brand,  leds brandgaserna snabbt och effektivt bort, och kan hålla utrymningsvägarna fria från rök. Detta ger mer tid att fly personer att lämna riskområdet oskadda. Vidare hjälper de mekaniska brandgassystemen till för att minimera skador på byggnaden som orsakats av rök och värme.

Fläktarna finns som Axialfläkt för kanal, boxfläkt eller takfläkt. Även en typ av brandlucka i kombination med brandgasfläkt, även mer känd som HATCH.

 

Kontakta oss för mer information