Brandgasfläktar

 Vi brinner för att skydda er.

 

Brandskydd är ett stort fokus i dagens byggnadsteknik, både när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter. Våra brandgasfläktar är den viktigaste faktorn för denna livräddande säkerhetsteknik och är oumbärliga i offentliga och privata byggnader

I händelse av brand, ta bort de de emitterade brandgaserna snabbt och effektivt, och kan hålla utrymningsvägarna fria från rök. Detta ger mer tid att evakuera personer från riskområdet oskadda. Vidare hjälper de mekaniska brandgassystemen till att minimera skador på byggnaden som orsakats av rök och värme.

Fläktarna finns som Axialfläkt för kanal, boxfläkt, impulsfläkt eller takfläkt. Även en typ av brandlucka i kombination med brandgasfläkt, även mer känd som HATCH.

 

Kontakta oss för mer information

Axialfläktar

brand-kategori

Impulsfläktar

Impulsfläktar

 

Takfläktar

takfläkt

 

Trycksättningsfläkt

trycksättningsfläkt