DOMEKT (40 – 250 m²)

Bostadventilation DOMEKT  luftbehandlingsaggregat är en ideal lösning för lägenheter, villor och ombyggnad/renoveringsobjekt. Vi har ett brett sortiment för lokaler från ca 40m² upp till 250m².

Aggregaten är utrustade med roterande värmeväxlare som återvinner värmen tom 85%, VI SPAR ENERGI. Aggregat med dubbel korsströmsvärmeväxlare med värmeåtervinning tom 90% .

Den låga energiåtgången säkerställer minimal miljöpåverkan och skapar mer komfort med dess låga ljudnivå.

De kompakta aggregaten säkerställer snabbt och enkelt montage. DOMEKT serien är anpassade för att kopplas ihop med kökshuvar.

Aggregaten är förberedda för installation och är utrustade med integrerad styr och reglerutrustning. bara PLUG & PLAY.

Funktion och fördelar

  • Sunt inomhusklimat- ren och frisk luft i era lokaler
  • Låg energiförbrukning
  • Effektiv energiåtervinning – värmeåtervinning tom 90%;
  • Enkel installation tack vare extra kompakta storlekar och universiell inspektionssida
  • Tyst drift
  • Användarvänlig, enkel och bekväm styrutrustning
  • Två funktioner i en, allmän ventilation och frånluft kök