Impulsfläktar

Min bil. Mitt garage. Våra Impulsfläktar.

Impulsfläktarna används t.ex. för ventilation i parkeringshus och större utrymmen där förorenad luft behöver ledas ut effektivt. Impulsfläktar ingår därför ofta i koncept för brandbekämpning och för rökutsugning i samband med brand.

Impulsfläktar från WOLTER, är energibesparande och tystgående fläktar som kan installeras istället för traditionella system med kanaler. System med impulsfläktar används normalt i parkeringsanläggningar. Vi tillhandahåller ett stort antal Impulsfläktar för att täcka in alla behov. Våra impulsfläktar är väldigt tysta och dimensioneras med omsorg.

Impulsprincipen betyder att luften skjuts i impulser genom byggnaden från luftintag till utsugning. Luften blandas och sprids över hela området med impulsfläktar monterade i taket.

En impulsfläkt fungerar genom att suga in en liten del av rumsluften och kasta ut den med hög hastighet. Detta sätter den omgivande luften i rörelse. En klar fördel med detta system är att impulsfläktarna kan blåsa in luft i alla delar av parkeringsanlägget. På så sätt undgås områden med stillastående luft.

Fördelar med impulsfläktsystem jämfört med system med kanaler:

• lägre investeringskostnad

• energibesparing

• utrymmesbesparande – inga kanaler behövs

• det är enkelt att utöka systemet

 

Kontakta oss för hjälp med att dimensionera just ert garage.