Luftbehandlingsaggregat – KLASIK

Luftbehandlingsaggregat Komfovent KLASIK erbjuder kunden ett pålitligt och kvalitativt luftbehandlingsaggregat med tekniska parametrar som gör det möjligt att skapa en bekväm omgivning i olika lokaler, för att motsvara moderna ekologiska och energieffektiva krav. Vi följer kvalitetsledningsstandard ISO 9001 och miljöledningsstandard ISO 14001 i all utveckling och produktion.

Luftbehandlingsaggregat Komfovent KLASIK bygger på ett system av moduler vars antal och funktion bestäms av kundens krav och funktioner för projektet. KLASIK kan levereras komplett med värmeåtervinning eller som enbart tillufts – eller frånluftsaggregat. Beroende på kundens behov kan aggregaten levereras antingen som monoblock (består av en sektion) eller som modulär (bestå av flera sektioner eller moduler).

KLASIK-aggregaten finns i 12 olika storlekar med luftflöden från 0,3 m³/s till 14 m³/s. Även aggregat med större kapacitet kan tillverkas på begäran och utformas då enligt kundens önskemål.

Funktion och fördelar

  • Stor variation av modeller, utförande och tillbehör
  • Stabilt och tätt hölje med ramverk av aluminium profiler
  • Optimalt termisk och ljudisolerat
  • Värmeåtervinning typ, roterande värmeväxlare, batteriåtervinning, korsströmsvärmeväxlare, motströmsvärmeväxlare
  • Med eller utan integrerad styr och reglerutrustning