KOMPAKT (0,11 – 1,95 m³/s)

KOMPAKT serien är ett standardiserad serie luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning med roterande alternativ korsströmsvärmeväxlare, EC motorer för lägsta energiförbrukning. KOMPAKT aggregaten har samtliga integrerad styr och reglerutrustning färdigkopplat och klart invändigt i aggregatet. Flödesområdet ligger på 0,11 m³/s – 1,95 m³/s .

Med en modern digital manöverpanel som är användarvänlig ger kunden möjlighet till flexiblitet att ändra inställningar och övervaka funktioner och parametrar.

Tack vare stor funktionalitet och kompakta storlekar kan KOMPAKT aggregaten säkerställa balanserad ventilation med värmeåtervinning för alla lokaler. En genomtänkt design och funktionalitet ger fantastiska möjligheter till låga driftkostnader samt att aggregaten är driftsäkra, pålitliga och hållbara.

 Funktion och fördelar

  • Effektiv värmeåtervinning tom 85%
  • Låg energiförbrukning
  • Enkelt att välja aggregat, stort urval
  • Kompakta dimensionser
  • Tåligt, tätt isolerat hölje
  • Tyst
  • Integrerad och färdig styr och reglerutrustning
  • Lätt att installera
  • Attraktiv design och lättmanövrerad