Renrumsaggregat (0,28 – 30 m³/s)

Aggregaten är anpassade för de höga hygieniska krav som ställs på luftbehandlingsaggregat för renrum. Aggregaten finns i tilluft och frånluft samt med värmeåtervinning där läckage kan undvikas. Serien finns i 12 storlekar med luflöden från 0,28 m³/s tom 30 m³/s.

Den invändiga ytan är mjuk och är utan skarvar, fickor och annat som framkallar beläggning och påväxt. Alla anslutningar är extra tätade med dammskydd. Botten och (om nödvändigt även invändiga väggar) är utförda i rostfritt stål som tillåter tvätt och rengöring av ytorna med desinfektionsmedel.

Funktion och fördelar

  • Invändigt är aggregaten utförda för garantera de högsta hygienkraven
  • Enkel åtkomst till komponenterna och bekväma rengöringsmöjligheter
  • Ramverk av profilerad aluminium
  • Samtliga dörrar har inspektionsfönster och låsbara handtag
  • Stabilt och tätt hölje
  • Anpassad för att ventilera lokaler med höga hygieniska krav