Tunnelfläktar

Vi har tunnelseende…

Den snabbt ökande mängden trafik förvandlar våra tunnlar till livsfarliga nålsögon. Säkerhetsaspekterna för sådana anläggningar såsom ventilation och rökgasevakuering är en viktig del i detta och kommer mer och mer i fokus i allmänhetens intresse.

Både för längsgående eller cross-ventilationskoncept, erbjuder WOLTER special tillverkning av fläktar för väg, tåg och tunnelbanetunnlar, som är testade och certifierade upp till temperaturklass F400 enligt EN 12101-3. Olika kvaliteter av rostfritt stål kan användas för de högre kraven från korrosiva och påfrestande förhållanden i tunnlar, för att säkerställa en långvarig och pålitlig funktion för normal ventilation och nöddrift.

Kontakta oss för mer information