Blog Archives

Tunnelfläktar

Vi har tunnelseende… Den snabbt ökande mängden trafik förvandlar våra tunnlar till livsfarliga nålsögon. Säkerhetsaspekterna för sådana anläggningar såsom ventilation och rökgasevakuering är en viktig del i detta och kommer mer...
Mer

Radialfläktar

Radialfläktar med drag i Vi tillhandahåller ett stort antal radialfläktar såsom dubbelsugande, enkelsugande, direktdrivna och fläktar kemisk miljö. Vi har radialfläktar för ATEX miljö och vi har kammarfläktar. Många av...
Mer

Brandgasfläktar

 Vi brinner för att skydda er.   Brandskydd är ett stort fokus i dagens byggnadsteknik, både när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter. Våra brandgasfläktar är...
Mer

Takfläktar

Våra takfläktar finns tillgängliga i två versioner RH med horisontell luftriktning för milt förorenad luft RV med vertikal luftriktning för hårdare förorenad luft RH upp till storlek 500, är höljet...
Mer

Axialfläktar

Våra axialfläktar tillverkas enligt de krav och förutsättningar som råder, fläktarna finns som standard i storleksordningen från 315 mm till 1600 mm diameter. Flödesområdet ligger mellan 0.3 m³/s till 60m³/s...
Mer