Blog Archives

Luftbehandlingsaggregat – KLASIK

Luftbehandlingsaggregat Komfovent KLASIK erbjuder kunden ett pålitligt och kvalitativt luftbehandlingsaggregat med tekniska parametrar som gör det möjligt att skapa en bekväm omgivning i olika lokaler, för att motsvara moderna ekologiska...
Mer

VERSO (0,28 – 9,5 m³/s)

VERSO serien består av 9 storlekar för flöden från 0,28 m³/s till 9,5 m³/s. Aggregaten kan utrustas med värmeåtervinning eller enbart till eller frånluft. Återvinning genom roterande värmeväxlare, motströmsväxlare, korsströmsväxlare (dubbel)....
Mer

KOMPAKT (0,11 – 1,95 m³/s)

KOMPAKT serien är ett standardiserad serie luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning med roterande alternativ korsströmsvärmeväxlare, EC motorer för lägsta energiförbrukning. KOMPAKT aggregaten har samtliga integrerad styr och reglerutrustning färdigkopplat och klart invändigt i aggregatet. Flödesområdet...
Mer

DOMEKT (40 – 250 m²)

Bostadventilation DOMEKT  luftbehandlingsaggregat är en ideal lösning för lägenheter, villor och ombyggnad/renoveringsobjekt. Vi har ett brett sortiment för lokaler från ca 40m² upp till 250m². Aggregaten är utrustade med roterande värmeväxlare...
Mer

Renrumsaggregat (0,28 – 30 m³/s)

Aggregaten är anpassade för de höga hygieniska krav som ställs på luftbehandlingsaggregat för renrum. Aggregaten finns i tilluft och frånluft samt med värmeåtervinning där läckage kan undvikas. Serien finns i...
Mer